Kontakt

Studierektor uppdragsutbildning
Michael Österlund
Telefon: 018-471 58 40
Mobil: 070-167 90 04

E-post 

info@nanss.uu.se

Besöksadress

Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Postadress

Uppsala universitet
Box 516 
751 20 Uppsala

Karta till Ångströmlaboratoriet