Strålskydd repetition, FS2

Kursen ges  efter behov.
Nästa kurstillfälle planeras ges v. 5 vårterminen 2020, delvis som samläsning med FS1 som genomförs veckorna 4, 5 och 6.

Kursen Strålskydd repetition, FS2 riktar sig till strålskyddsingenjörer och strålskyddstekniker som genomgått sin utbildning motsvarande kursen Fördjupad strålskyddsutbildning, FS1 för mer än fem år sedan. Kursen ger repetition och utveckling av de kunskaper som behövs för att kunna bedriva ett gott strålskyddsarbete. Kursen omfattar en veckas undervisning samt en veckas självstudier.

Pris

För icke-avtalskund 25 000 exkl. moms kr per deltagare.

Kontakt

Kontakta oss för ytterligare information om kommande kurstillfällen