Aktivitetsmätning med germaniumdetektor

Kursen ges normalt en gång per år eller efter behov. 
Kommande kurstillfälle är 8-12 april 2019. Kursen är fullbokad.

Omfattning

Kursen som omfattar 5 heldagar behandlar gammaspektroskopi med germaniumdetektorer.

Målsättning

Kursen behandlar gammaspektroskopi med germaniumdetektorer. Kursen ger grundläggande förståelse av gammastrålnings växelverkan med germanium, mättekniken samt praktiska laborativa färdigheter. Ambitionen är att kursdeltagarna inte bara ska kunna genomföra en mätning, utan även kunna utföra felsökning på utrustningen.

Innehåll

 • Källor till gammastrålning
 • Gammastrålnings växelverkan
 • Statistik och mätnoggrannhet
 • Energiupplösning, detektionseffektivitet, dödtid
 • Halvledardetektorer, Germaniumdetektorer
 • Experimentella gammaspektra
 • Pulsbehandling
 • Elektronik och mångkanalsanalysatorn
 • Pileup
 • Digitala system för datainsamling
 • Digital pulsbehandling
 • Bakgrund, skärmning och lågaktivitetsmätning
 • Laborationer

Pris

För icke-avtalskund 29 000 kr exkl. moms per deltagare.