Tillämpad reaktorfysik, 5 hp

Kursen ges normalt en gång per år eller efter behov.
Nästa kurstillfälle är vecka 6, vårterminen 2020, eller tidigare om tillräckligt många anmäler intresse.

Kursen ”Tillämpad reaktorfysik” riktar sig till alla inom kärnkraftsområden som har behov av att förstå grunderna i härddrift och reaktorfysik. Här ingår bland annat reaktorfysikerns arbetsuppgifter på ett kärnkraftverk, faktorer som avgör bränsle- och härddesign, beräkningsprogram för reaktorsimuleringar, och om hur härddriften övervakas och följs upp. Därtill tas även säkerhet, miljö och ekonomi kring bränsleframställning upp.

Innehåll

Målet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskap om de fysikaliska, kemiska och tekniska grunderna för kärnkraft, kunna redogöra för centrala fysikaliska, kemisiska och tekniska aspekter inom kärnkraftteknik och kunna formulera, tillämpa och bedöma centrala principer och metoder rörande kärnkraftssäkerhet.

Kursen består av fyra delar: föreläsningar, självstudier (inklusive lösning av inlämningsuppgifter) och fördjupning i ett ämnesområde av kursen, samt examination. Föreläsningarna äger rum koncentrerat under en vecka.

Förkunskaper

Relevant högskoleutbildning, inklusive kursen ”Kärnkraftteknologi” vid Uppsala universitet eller motsvarande.

Utbildningsmetoder

Kursen omfattar föreläsningar, lektioner och laborationer. Problemlösning utgör en viktig aspekt av undervisningen och för detta utnyttjar kursdeltagarna datorstöd för att utföra beräkningar och simuleringar i MATLAB-miljö och i förekommande fall principsimulatorer för reaktor- och turbinanläggningar.

Examination

Kursdeltagarna examineras individuellt genom inlämningsuppgifter. Kursdeltagare har möjlighet att i samband med kursen registrera sig vid Uppsala Universitet och efter godkänd examination erhålla 5 högskolepoäng för kursen. För de kursdeltagare som ej genomför examinationen utfärdar Uppsala universitet ett kursintyg om genomförd kurs.

Pris

För icke-avtalskund 23 000 kr exkl. moms per deltagare

Övrig information

Kursen är normalt förlagd till Uppsala universitet men kan också beställas att genomföras vid annan ort.

Kursplan

Kursbeskrivning som pdf

Kontakta oss för information om kurstillfällen.