Nordic Academy for Nuclear Safety and Security

NANSS är en kompetensplattform vid Uppsala universitet med tvärvetenskaplig kompetens inom det kärntekniska området från nordiska universitet samt expertis från myndigheter och industrin. NANSS har till uppgift att koordinera kompetens och leverera utbildning till yrkesverksamma inom kärnteknisk verksamhet för att möta framtida utmaningar.

NANSS - ett samarbetsprojekt

NANSS, Nordic Academy for Nuclear Safety and Security, vid Uppsala universitet erbjuder utbildning anpassad utifrån industrins behov inom det kärntekniska området och plattformen kan även medverka i tvärvetenskapliga samarbeten av olika slag.

NANSS, har initierats efter diskussioner med International Atomic Energy Agency, IAEA och Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och industrin. För att möta behovet av kompetens och utbildningar behövs samverkan mellan och samordning av expertkompetens inom det kärntekniska området.

NANSS erbjuder grundläggande utbildning, fortbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma inom det kärntekniska området.

Senast uppdaterad: 2023-11-23