Kärnkraft och ledarskap var temat för en sex veckor lång sommarskola

Kärnkraft och ledarskap var temat för en sex veckor lång sommarskola i Uppsala, med deltagare från 36 olika länder.

– Behoven av utbildning är stora, konstaterar Michael Österlund, lektor i tillämpad kärnfysik.

Patricia Wieland, Karin Persson, Lylah Davies och Saiida Larouch Engström
Deltagare utanför Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet, från vänster Patricia Wieland, chef för WNU (World Nuclear University); Karin Persson, projektledare NANSS; Lylah Davies, Project officer WNU; Saiida Larouch Engström, direktör Svensk kärnbränslehantering.

Sommarskolan arrangeras av branschorganisationen WNU, World Nuclear University, och har de senaste sex åren getts i Oxford. I år gavs den i samarbete med avdelningen för tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet.

På schemat stod gruppövningar och föreläsningar med industriledare, forskare och industriexperter. Ett viktigt inslag var studiebesök vid de svenska kärnkraftverken, kärnbränsletillverkare, Skandionkliniken och SKB:s Äspölaboratorium för slutförvar.

– Sverige har ett väl utbyggt kärnkraftsystem och kan stå som modell för hur länder som nyetablerar kärnkraft kan organisera verksamheten. Här finns alla delar – från tillverkning av kärnbränsle till slutförvar av kärnavfall, säger Michael Österlund.

Han och kollegan Karin Persson är medarrangörer. De jobbar vid avdelningen för tillämpad kärnfysik och NANSS (Nordic Academy for Nuclear Safety and Security), som ger uppdragsutbildningar inom kärnkraftområdet.

När vi kommer på besök har de 68 kursdeltagarna samlats i en konferenslokal på Clarion Hotel. Vissa kommer från etablerade kärnkraftländer och andra från länder som inte har byggt ut kärnkraft men funderar på det.

Adriana Clark är chef på Exelon Nuclear, det största kärnenergibolaget i USA, och det här är första gången hon besöker Europa.

– Jag har lärt mig så mycket om den globala kärnkraftindustrin och om andra länder och deras expertis. Det är fantastiskt att få nya vänner från hela världen, det är något som inte händer så ofta.

Utbildningen har getts i elva år, i samarbete mellan industrin och akademin. Syftet är att utbilda framtidens ledare inom kärnkraftsbranschen.

– Vi fyller ett utbildningsgap, säger Patricia Wieland, som är chef för WNU. Ledare i den här branschen måste ha en bred förståelse av vad som händer i världen och kommunicera med andra länder och multinationella företag. Kärnkraftbranschen är inte lokal – den är global.

Varje morgon inleds med en kort nyhetssammanfattning om vad som har hänt på kärnkraftsområdet. Vid dagens samling berättar Satoko Kanazawa att en reaktor i södra Japan har startat igen efter 4,5 års avstängning.

Satoko jobbar på ett företag i Japan som driver elva kärnreaktorer, varav två är stängda efter katastrofen i Fukushima.

– Allmänhetens acceptans är väldigt viktig för oss. Vi behöver förklara vikten av att behålla kärnkraften för att få tillräckligt mycket el, säger hon.

Säkerheten ägnades mycket tid under sommarskolan, som inte bara tog upp tekniska aspekter utan även ledarskap, juridik, ekonomi, psykologi och internationell lagstiftning.

– Det ligger helt i linje med hur vi vill jobba i NANSS, säger Karin Persson.

Idag bidrar de framför allt med kompetens inom kärnfysik men de vill öka samarbetet med andra fakulteter.

– Runt om i världen finns gott om tekniska högskolor som erbjuder kurser i kärnkraftteknologi, men de har inte de där andra strängarna på sin lyra som Uppsala universitet har, säger Michael Österlund.

Annica Hulth

FAKTA: WNU Summer Institute för framtida ledare inom kärnkraftsbranschen gavs i år för elfte gången. Totalt har 800 personer från 70 länder utbildats. Bakom WNU står organisationerna Word Nuclear Association (WNA), International Atomic Energy Agency (IAEA), Nuclear Energy Agency (NEA) och World Association of Nuclear Operators (WANO).

Senast uppdaterad: 2022-01-18