Aktivitetsmätning med germaniumdetektor

Kursen ges normalt årligen.

Målsättning

Kursen behandlar gammaspektroskopi med germaniumdetektorer. Kursen ger grundläggande förståelse av gammastrålnings växelverkan med germanium, mättekniken samt praktiska laborativa färdigheter. Ambitionen är att kursdeltagarna inte bara ska kunna genomföra en mätning, utan även kunna utföra felsökning på utrustningen.

Omfattning

Kursen, som går under en vecka, behandlar gammaspektroskopi med germaniumdetektorer och ges normalt en gång per år eller efter behov. Minst fyra deltagare behövs för att kursen ska genomföras. Av praktiska skäl kan maximalt åtta deltagare gå kursen.

Innehåll

 • Källor till gammastrålning
 • Gammastrålnings växelverkan
 • Statistik och mätnoggrannhet
 • Energiupplösning, detektionseffektivitet, dödtid
 • Halvledardetektorer, Germaniumdetektorer
 • Experimentella gammaspektra
 • Pulsbehandling
 • Elektronik och mångkanalsanalysatorn
 • Pileup
 • Digitala system för datainsamling
 • Digital pulsbehandling
 • Bakgrund, skärmning och lågaktivitetsmätning
 • Laborationer

Pris

För icke-avtalskund 29 000 kr exkl. moms per deltagare.

Kursanmälan

Senast uppdaterad: 2023-03-29