Kärnkraftteknologi H1

Kursen ges normalt årligen.
Nästa kurstillfälle planeras ges v. 10-11, 13-14, vt 2023 (totalt 3,5 veckor).
Delar av kursen genom förs vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala respektive i KSU:s anläggning i Simpevarp (Oskarshamn).

Målet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskap om de fysikaliska, kemiska och tekniska grunderna för kärnkraft, kunna redogöra för centrala fysikaliska, kemiska och tekniska aspekter inom kärnkraftteknik och kunna formulera, tillämpa och bedöma centrala principer och metoder rörande kärnkraftssäkerhet.

Kursen Kärnkraftteknologi är främst avsedd för personal inom kärnkraftsbranschen med behov av fördjupade kunskaper inom kärnkraftsteknik.

Innehåll

I kursen ingår de fysikaliska och tekniska grunderna för kärnkraft, reaktorfunktioner, olika aspekter på kärnkraftssäkerhet samt laborationer vid fullskalesimulator. Kursen innehåller följande block Reaktorfysik, Reaktordyn​amik, Termohydraulik med tvåfasströmning, Värmelära, Strålningsfysik, Kärnkemi, Reaktorkemi och reaktormaterialteknik, Kärnbränsleteknik och kärnbränslecykeln, Kärnkraftsäkerhet och Reaktorhaverier.

Kursen i kärnkraftteknologi utgörs av föreläsningar, diskussioner, övningar och laborationer. Den omfattar 7,5 veckors studier varav tre och en halv veckas lärarledd undervisning. Kursen består av 17 dagars lärarledd undervisning samt självstudier motsvarande tre och en halv vecka.

Förkunskaper

Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.

Utbildningsmetoder

Kursen omfattar föreläsningar, lektioner och laborationer. Problemlösning utgör en viktig aspekt av undervisningen och för detta utnyttjar kursdeltagarna datorstöd för att utföra beräkningar och simuleringar i Excelmiljö samt utnyttjar principsimulatorer för reaktor- och turbinanläggningar. I kursen ingår en tvådagarslaboration i en fullskalesimulator.

Examination

Kursdeltagarna examineras individuellt genom inlämningsuppgifter. Kursdeltagare har möjlighet att i samband med kursen registrera sig vid Uppsala universitet och efter godkänd examination erhålla 12 högskolepoäng för kursen. För de kursdeltagare som ej genomför examinationen utfärdar Uppsala universitet ett kursintyg om genomförd kurs.

Pris

För icke-avtalskund 80 000 kr exkl. moms per deltagare.

Övrig information

Kursen är förlagd till Uppsala universitet men kan också beställas att genomföras vid annan ort.

Kursplan

Kursbeskrivning som PDF

Kursanmälan

Senast uppdaterad: 2023-04-04