Myndighetskunskap inom kärnteknisk verksamhet, 5 hp

Kursen ges vid behov. Kontakta oss för information om nästa kurstillfälle.

Innehåll

Utbildningen ger en överblick av Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) roll och befogenheter och grunderna i lagstiftningen på kärnsäkerhets- och strålskyddsområdet. SSMs arbetssätt gentemot tillståndshavarna beskrivs och praktikfall från industrin kommer att visa hur ett av Sveriges kärnkraftverk arbetar med säkerhet och den kravbild som ställs av SSM. Utbildningen är av intresse för dig som har eller kommer att ha kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

IAEA har utvecklat sina riktlinjer efter olyckan i Fukushima Daiichi. Även den svenska utvecklingen går mot en alltmer reglerad tillsynsverksamhet. Utbildningen ger fördjupad och aktuell kunskap om lagar, förordningar och föreskrifter som gäller kärnteknisk verksamhet.

Målgrupp: Beslutsfattare och ledare som har kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mål med kursen: Att översiktligt förstå grunderna för svensk statsförvaltning och lagstiftningen på kärnsäkerhets- och strålskyddsområdet.

Kursavgift: Ej fastställd.

Omfång: 5 hp med 5 dagar lärarledd undervisning, diskussion och redovisning samt individuell uppgift.

Kursplan

Kursanmälan

Senast uppdaterad: 2023-03-29